Koopovereenkomst voorwaarden

Koopovereenkomsten voor alle aanbiedingen en verkopen.

ABCspecialist is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in alle onderdelen van hydraulische en luchtveersystemen, exclusief voor de professional en de zakelijke markt. Door het aanvaarden van deze overeenkomst verklaart de opdrachtgever een vakman of werkplaats te zijn die in het bezit is van de geldige certificaten, opleiding en kennis om de door ABCspecialist verkochte producten te gebruiken en te installeren. Door het uitvoeren van de betaling van de ontvangen factuur aanvaardt de klant de bindende koopovereenkomst met ABCspecialist waarop de koopovereenkomst en algemene voorwaarden van toepassing zijn. Met het aanvaarden van deze overeenkomst doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van standaard consumentenrechten en gaat hij akkoord met onze voorwaarden. De klant verklaart de algemene voorwaarden van ABCspecialist gelezen en begrepen te hebben en gaat ermee akkoord dat uitsluitend Nederlands recht van toepassing is, ongeacht de woonplaats of vestigingsplaats van de klant, ongeacht de taal van de aankoop. Op de prijs, betaling en levering van het product op deze factuur zijn de afspraken vastgelegd in de artikelen 5, 6 en 7 van de algemene voorwaarden van toepassing.
Onze producten zijn bedoeld voor professionals en worden alleen verkocht aan werkplaatsen, wederverkopers en gecertificeerde monteurs. Werkzaamheden aan een voertuig mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerd werkplaatspersoneel met gebruikmaking van de juiste apparatuur en installatiestappen, anders kan schade aan het product, het voertuig en de onderdelen of het personeel ontstaan. Volg strikt de juiste procedures wanneer u een van onze producten op welke manier dan ook gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de officiële servicehandleiding te bestuderen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen voordat het product in het systeem of voertuig wordt geïnstalleerd.

Alle door ABCspecialist verkochte onderdelen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, gereviseerde of refurbished onderdelen, dit zijn gebruikte onderdelen die met de grootst mogelijke zorg zijn gerepareerd maar wel aan slijtage onderhevig zijn. Lichte krasjes, lakbeschadigingen en montagesporen kunnen nog op het product aanwezig zijn en vormen geen reden voor retournering. Gebruikte producten worden verkocht in de staat waarin ze zijn verzonden, de klant heeft gedurende 14 dagen de vrijheid om de producten optisch te inspecteren, waarna geen restitutie meer mogelijk is.
Omdat de door ons aangeboden gereviseerde of gereviseerde onderdelen gevoelig zijn voor een correcte montage en werking van andere componenten van het systeem, is iedere vorm van retournering na montage, installatie of gebruik niet mogelijk. Producten waarvan de verzegeling verbroken is, kunnen niet geretourneerd worden. Speciaal bestelde onderdelen (niet uit voorraad), oldtimer onderdelen, onderdelen met elektronica, HV systeem hybride onderdelen, onderdelen met hydrauliek of producten met korting worden in ieder geval niet retour genomen.
De klant kan (met uitzondering van producten op bestelling en producten met korting) binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van reden gebruik maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 7. Tevens kan de klant gedurende een periode van maximaal 14 dagen na ontvangst aanspraak maken op een vervangend product onder de beperkte garantie zoals bedoeld in artikel 11 van de algemene voorwaarden. Bij verlies of beschadiging van zaken tijdens transport dient opdrachtgever binnen 3 dagen een klacht in te dienen.
Het openen van een garantieclaim kan alleen plaatsvinden als het product onbeschadigd en ongebruikt is, niet geopend of niet gemonteerd, in originele verpakking met ongebroken verzegeling, compleet. goed verpakt en beschermd ontvangen door ABCspecialist. Het retourneren van het product is voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de klant. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats na technische inspectie van het product door ABCspecialist, waarbij ABCspecialist de aangewezen partij is om de staat van het product vast te stellen. Indien het product niet wordt geretourneerd in de staat waarin het is verkocht, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Bij producten met statiegeld als bedoeld in artikel 10 dient de opdrachtgever het oude onderdeel, na montage van het nieuwe product, deugdelijk verpakt en olievrij naar ABCspecialist te sturen. De klant ontvangt bij de bestelling het retourformulier. De retourzending is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Na ontvangst en controle ontvangt de opdrachtgever het reeds betaalde borgbedrag terug op de rekening van de opdrachtgever.

In geen geval bieden de algemene voorwaarden en de koopovereenkomst de opdrachtgever de mogelijkheid om ABCspecialist aansprakelijk te stellen voor financiële of materiële schade of letsel van welke aard dan ook, direct of indirect, aan personen of zaken. In geen geval kunnen deze garantievoorwaarden leiden tot aansprakelijkheid van ABC door de opdrachtgever voor arbeidskosten, garagekosten, keuringskosten, kosten voor onderdelen, vervangende producten, vervangend transport, huurkosten of kosten in welke vorm dan ook.

Wanneer een klant onze producten koopt, worden de algemene voorwaarden overeengekomen die op onze website te vinden zijn. Aan informatie, prijzen, adviezen of eventuele teksten in advertenties en onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn een Nederlands bedrijf en alleen het Nederlandse recht is van toepassing. De disclaimer kunt u downloaden op onze website.