De Mercedes luchtvering compressor is de pomp voor het pneumatische Airmatic luchtvering systeem van Mercedes-Benz. De compressor kan door ouderdom, slijtage, overbelasting of overhitting defect raken. Vaak raakt deze overbelast door een lekkage in het systeem of een kapotte sensor of relais, waardoor de pomp te lang blijft draaien. Na de inbouw van de compressor dient ook het relais te worden vervangen en lekkages te worden opgelost om in aanmerking te komen voor garantie. Wij verkopen nieuwe relais bij de categorie spare parts alsook ventielen, schokdempers en schokdemper reparatie sets.

Airmatic Compressor voor Mercedes Benz luchtvering

3 Artikelen

© 2019 ABCspecialist. De informatie op onze websites, in onze documenten, advertenties en onze communicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist is, of dat er fouten zijn ontstaan bij de vertaling. Wij hebben de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de inhoud. Er kunnen geen rechten ontleed worden aan informatie, prijzen, adviezen of enige tekst op deze website of in onze documenten, advertenties of communicatie en ABCspecialist is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis hiervan. Niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABCspecialist. Uitsluitend Nederlands recht is op alle verkopen van toepassing.