Het ABC systeem van Mercedes Benz bevat diverse ventielen. De ventielblokken (regelventielen) die zich voor en achter in het voertuig bevinden hebben een dubbele functie. Eén deel van het ventiel is actief tijdens het rijden en maakt het mogelijk dat hydraulische vloeistof de veerpoot binnengaat, afsluit of verlaat zodat de 3 verschillende hoogteniveaus geregeld worden. Het andere deel vergrendelt het vloeistofniveau wanneer het ABC-systeem niet in bedrijf is (parkeren). Als de auto moeite heeft om de hoogtestand te behouden tijdens het rijden en / of parkeren, kan een regelventiel intern defect zijn. Naast de regelventielen voor en achter in de auto bevindt er zich in het systeem een drukbegrenzingsventiel en een zuigdoseerventiel die de olietoevoer naar de pomp regelt. In onderstaand overzicht ziet u welke gereviseerde ventielen wij leveren.

ABC Ventiel Blok voor Mercedes Benz

14 Artikelen

© 2019 ABCspecialist. De informatie op onze websites, in onze documenten, advertenties en onze communicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist is, of dat er fouten zijn ontstaan bij de vertaling. Wij hebben de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de inhoud. Er kunnen geen rechten ontleed worden aan informatie, prijzen, adviezen of enige tekst op deze website of in onze documenten, advertenties of communicatie en ABCspecialist is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis hiervan. Niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABCspecialist. Uitsluitend Nederlands recht is op alle verkopen van toepassing.